lich lam viec cua ubnd tinh hau giang

Lịch làm việc của thường trực Thị Ủy ngã bảy Hậu Giang

Thị ủy thị xã Ngã Bảy nay đổi tên thành Tỉnh ủy thành phố Ngã Bảy, Thường trực Tỉnh ủy là cơ quan tập thể lãnh đạo cấp cao trong Tỉnh ủy, và Thành ủy trực thuộc Trung ương. Các thành viên trong Thường trực là Bí thư và các Phó bí thư tỉnh ủy. Do hệ thống Việt Nam do Đảng lãnh đạo, nên vị trí Thường trực tỉnh ủy trong bộ máy chính quyền là tuyệt đối. Các chức vụ hành pháp hay lập pháp cùng cấp đều thuộc diện Thường trực tỉnh ủy quản lý. Như Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, hay chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thường phải là phó bí thư tỉnh ủy hoặc sẽ được bầu trong Hội nghị tỉnh ủy gần nhất.

Lịch Làm việc của Thường trực Tỉnh ủy từ ngày 13-18/7/2020

Thứ Hai, ngày 13/7/2020

– 6 giờ, Thường trực Tỉnh ủy hội ý cùng Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Văn phòng: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.  Điểm tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

– 8 giờ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị trực tuyến “Công tác dân vận trong hoạt động hòa giải” với Ban Dân vận Trung ương (thành phần có thơ mời riêng). Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

Thứ Ba, ngày 14/7/2020

– 7 giờ 30, Thường trực Tỉnh ủy nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo công tác chuẩn bị tiếp Đoàn giám sát của Ban Tổ chức Trung ương. Mời đại diện Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Sở Nội vụ (thay thơ mời). Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy.

– 9 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nghe Trường Chính trị tỉnh báo cáo về tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh. Mời đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Tài chính (thay thơ mời). Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy.

– 13 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với đồng chí Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh về việc ra mắt Câu lạc bộ Cựu chiến binh, Cựu quân nhân sản xuất kinh doanh có hiệu quả tỉnh Hậu Giang (làm việc nội bộ). Điểm tại phòng làm việc đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Thứ Tư, ngày 15/7/2020

– 8 giờ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” (thành phần có thơ mời riêng). Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

– 14 giờ, Thường trực Tỉnh ủy dự bàn giao nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (thay thơ mời). Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

Thứ Năm, ngày 16/7/2020

7 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phụng Hiệp lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Phụng Hiệp.

Thứ Sáu, ngày 17/7/2020

7 giờ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phụng Hiệp lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Phụng Hiệp.

Thứ Bảy, ngày 18/7/2020

7 giờ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phụng Hiệp lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Phụng Hiệp.

Lịch làm việc của UBND Thị Xã Ngã Bảy

Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 13/7 đến ngày 17/7/2020 (Điều chỉnh lần 3)

THỨ HAI            13/7

– 6 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch hội ý cùng Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBMTTQVN tỉnh và các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. Điểm tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. LĐVP

– 8 giờ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên nghe báo cáo phương án cổ phần hóa Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân. Mời lãnh đạo các sở: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân, Công ty CP Chứng khoán Beta (Sở Tài chính chuẩn bị nội dung và mời Công ty CP Chứng khoán Beta). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. Đ/c Thật; NCTH

– 8 giờ, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị trực tuyến Công tác dân vận trong hoạt động hòa giải do Ban Dân vận Trung ương tổ chức. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy. NCTH

– 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn kiểm tra các công trình giao thông trọng điểm. Mời lãnh đạo Sở Giao thông vận tải cùng đi.NCTH

– 13 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh nghe Tổ giúp việc Thanh tra báo cáo công tác giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài. Mời lãnh đạo Thanh tra tỉnh, các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Xây dựng, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Thường trực UBND thành phố Vị Thanh, huyện Phụng Hiệp, Vị Thủy. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (làm việc nội bộ). Đ/c Thêm; NC

– 15 giờ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh nghe Đoàn Thanh tra báo cáo kết quả thanh tra việc sử dụng quỹ Bảo hiểm y tế. Mời lãnh đạo Thanh tra tỉnh, các Sở: Tài chính, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, BHXH tỉnh, Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh; thành viên Đoàn theo Quyết định 1818/QĐ-UBND (Thanh tra tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (làm việc nội bộ). Đ/c Thêm; NC

– 14 giờ, Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên nghe Tổ kiểm tra, rà soát việc giải quyết khiếu nại đất đai tại xã Long Thạnh. Điểm tại Ban Tiếp công dân tỉnh. Ban TCD

THỨ BA              14/7

– 7 giờ 30’ Chủ tịch nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo công tác chuẩn bị tiếp Đoàn giám sát của Ban Tổ chức Trung ương. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy.

– 8 giờ, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc với Đoàn công tác của Tổng cục Dân số -KHHGĐ (Chi cục Dân số – KHHGĐ chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp Sở Y tế. Đ/c Thoại; NCTH

– 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên nghe báo cáo các trường hợp vi phạm hành chính về đất đai trên địa bàn huyện Vị Thủy. Mời lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, UBND, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vị Thủy (UBND huyện Vị Thủy chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. Đ/c Thêm; NC

– 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp thông qua Kế hoạch kịch bản diễn tập phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh năm 2020. Mời thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang và Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 (Sở Công Thương chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. NCTH

– 13 giờ 30’ Chủ tịch họp thông qua Đề án Tổ chức lại Trung tâm Hành chính công tỉnh thành Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hậu Giang. Mời thành viên Tổ công tác soạn thảo Đề án theo QĐ số 676/QĐ-UBND ngày 24/4/2020; GĐ các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư; Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước Hậu Giang, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hậu Giang, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bưu điện tỉnh, Công ty Điện lực Hậu Giang, Công ty CP Cấp thoát nước và CTĐT Hậu Giang, VP.UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. Đ/c Thật; Thêm; Tâm (HCC); NC

– 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh. Mời thành viên Ban đại diện, lãnh đạo Sở Xây dựng, Trưởng Ban đại diện các huyện, thị xã, thành phố (Ngân hàng CSXH tỉnh chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị trực thuộc). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. Đ/c Thoại; NCTH

– 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT về tiến độ xây dựng Đề án phát triển nông nghiệp bền vững. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. NCTH

THỨ TƯ              15/7

– 7 giờ 30’ Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết công tác Đảng và công tác Công an 6 tháng đầu năm 2020. Điểm tại Hội trường Công an tỉnh. NC

– 8 giờ, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy. NCTH

– 8 giờ, Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Hội nghị giao ban báo chí quý II/2020. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. NCTH

– 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 ngành Giao thông vận tải. Điểm tại Sở Giao thông vận tải. NCTH

– 14 giờ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự bàn giao nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

– 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Hội nghị triển khai công tác lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm thời kỳ (2021 – 2030) của tỉnh Hậu Giang; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 cấp huyện. Mời lãnh đạo các Sở, Ban ngành tỉnh, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh; Thường trực UBND, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố (Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung và mời các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Cần Thơ). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. Đ/c Thoại; NCTH

– 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Tổng Công ty Đầu tư Phát triển & Quản lý dự án Hạ tầng giao thông Cửu Long thuộc Bộ Giao thông vận tải về thỏa thuận quy hoạch và hướng tuyến của dự án đường cao tốc Cần Thơ – Cà Mau; tuyến tránh QL61 đoạn qua thi trấn Cái Tắc. Mời lãnh đạo các sở ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải; Thường trực UBND: huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành A, huyện Châu Thành, thành phố Ngã Bảy (Sở Giao thông vận tải chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. Đ/c Thật; NCTH

THỨ NĂM          16/7

– 8 giờ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội giám sát về “Tình hình thực hiện Nghị quyết 88 và Nghị quyết 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (giai đoạn 2015 – 2020). Mời đại diện lãnh đạo các sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ; đại diện một số cơ sở giáo dục phổ thông do Sở Giáo dục và Đào tạo mời. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. Đ/c Thoại; NCTH

– 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị điển hình tiên tiến thành phố Ngã Bảy. Điểm tại Trung tâm Hội nghị thành phố Ngã Bảy.

– 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Mời thành viên Hội đồng theo Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 (Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. Đ/c Thật; NCTH

– 13 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp tập thể Thường trực UBND tỉnh. Mời GĐ các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh. LĐVP

THỨ SÁU         17/7

– 7 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên nghe báo cáo tiến độ thực hiện Đề án Hậu Giang Xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; mời đại diện Khoa Môi trường Trường Đại học Cần Thơ (đơn vị hỗ trợ tư vấn xây dựng đề án), lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh; Tỉnh đoàn, Hội LHPN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh; Thường trực UBND huyện, thị xã, thành phố; Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang (Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. Đ/c Thật; NCTH

– 9 giờ 30’ Chủ tịch nghe báo cáo hoạt động của Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu – Hậu Giang. Mời lãnh đạo Công an tỉnh, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, UBND huyện Châu Thành (Công an tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (làm việc nội bộ). Đ/c Thêm; NC

– 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Lễ Khai mạc Hội thi “Tin học trẻ” tỉnh Hậu Giang lần thứ XVII năm 2020. Điểm tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh. Đ/c Thoại; NCTH

– 9 giờ, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Chi bộ. Đ/c Thoại

– 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phụng Hiệp, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Phụng Hiệp.

THỨ BẢY           18/7

7 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Lễ công nhận xã nông thôn mới nâng cao Tân Thành. Điểm tại Hội trường UBND xã Tân Thành, thành phố Ngã Bảy. Đ/c Thoại; NCTH

lịch làm việc ubnd tỉnh hậu giang

Trả lời